Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie F.M. van Asbeck 1902-1993 (aanvulling 2005)

Omschrijving

Het archief van prof. mr. dr. F.M. baron van Asbeck bevat onder andere stukken betreffende zijn werkzaamheden als hoogleraar Volkenrecht te Leiden zoals aantekeningen voor colleges en voordrachten, correspondentie met Liem Tiem Sam en Mohammed Khalil en briefwisselingen met studenten in Nederland en Indonesië, stukken betreffende zijn publicaties en verschillende fotoalbums en dagboekaantekeningen van zijn vakantiereizen. Een klein aantal inventarisnummers heeft betrekking op de Tweede Wereldoorlog. Inventarisnummer 25 bevat zakagenda's, houdende aantekeningen van zijn dagelijkse waarnemingen, 1942-1968. Inventarisnummer 26 bevat een verzameling artikelen en nota's van Van Asbeck, 1914-1945. Inventarisnummer 38 bevat een briefwisseling met Indonesische studenten en jonge vrienden, met lijst, 1922-1949. Een briefwisseling met diverse personen in de jaren 1931-1965 is te vinden in inventarisnummer 179.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers