Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie aanwinsten en documentatie 14de eeuw-heden

Omschrijving

De collectie bevat diverse losse bescheiden en foto's met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. In veel gevallen betreft het fotokopieën

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 497/1952 - Manuscript van Dirk Holleman (1915-??) over zijn belevenissen in de jaren 1940-1945 in Rossum en Zaltbommel

  Thema's

 • 497/1927 - Persoonlijke stukken en meer algemene documentatie afkomstig van J. Zijderveldt te Zaltbommel over de Tweede Wereldoorlog (pasjes en vrijgeleides pamfletten, exemplaren van kranten, feestprogramma's, teksten van (spot) liedjes, open brieven, overgetypte rondzendbrieven van Pieter Hoen etc.), 1940-1945

  Thema's

 • 497/655 - Persoonsbewijzen, distributiekaarten, ontheffingen uit de Tweede Wereldoorlog, 1940-1947 (afkomstig van het Maarten van Rossummuseum)

  Thema's

 • 497/2833 - Kerkdriel: Diverse documenten, onder andere stukken met betrekking tot 3 boerderijen verwoest door brand, 1940 en grote buit aan wapens bij razzia, z.d.

  Thema's

 • 497/2812 - Stukken afkomstig van Jan Hendrik Kaasjager betreffende zijn evacuatie, opgeborgen in een mapje van de Kring Bescherming Bevolking Gelderland 10, 1944-1945

  Thema's

 • 497/88 - Documentatie over Heerewaarden, 1898-1948, waaronder een exemplaar van het blad 'Ons telefoontje' (nr. 6, 7-5-1945) van het 11de bataljon Fusiliers, waarin een verslag over de bevrijding van Heerewaarden, aantekening over een in juni 1944 neergehaalde bommenwerper. Brief van de majoor Lison, bevelhebber van het 2e bataljon fusiliers aan zijn manschappen over het einde van de oorlog en de bevrijding van Heerewaarden, 1945

  Thema's

 • 497/723 - Aantekeningen van M. den Haak uit Hedel over de recente historie van Hedel, o.a. Tweede Wereldoorlog, evacuatie en ervaringen families Van den Bogert, Verlouw, De Gier, 1992-1995

  Thema's

 • 497/120 - Publicatie van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, Seyss-Inquart, houdende oproeping tot aanmelding van het Vrijwilligerslegioen Nederland om te strijden tegen het Bolsjewisme, 1945

  Thema's

 • 497/490 - Stukken betreffende het Joods Lyceum in Den Bosch (waarvan een leraar uit Zaltbommel afkomstig was en enkele leerlingen uit Zaltbommel en Rossum kwamen) en de oprichting van een monument in 1995 voor de omgekomen joodse kinderen in Den Bosch, 1941-1943, 1995 NB. Geschonken door A. Vos te Zaltbommel

  Thema's

 • 497/781-497/782 - Aantekeningen en documentatie over de Tweede Wereldoorlog verzameld door J. van Voorthuizen na het verschijnen van het boek Bommelerwaard 1939-1945 in 1983. Aantekeningen uit 1983-1996 over de periode 1939-1945. Betreft: Algemeen, Aalburg, lijst slachtoffers en nabestaanden, Aalst, Alem, Brakel, Bruchem, Delwijnen, Engelen, Est en Opijnen, Gameren, Hedel, Heerewaarden, Herwijnen, Heusden, Hurwenen, Kerkdriel, Kerkwijk, Nederhemert, Neerijnen, Nieuwaal, Opijnen, Poederoijen, Rossum, Sprang Capelle, Veen, Velddriel, Waspik, Well, Werkendam, Zaltbommel, 'andere gebieden'.

  Thema's

 • 497/90 - Lijst van personen uit de Bommelerwaard die tengevolge van enig oorlogsgebeuren overleden zijn in de periode 10 mei 1940-5 mei 1945, samengesteld door A.J.J. Vermeeren, (1955)

  Thema's

 • 497/162 - Vrijgeleide voor Duitse soldaten die zich zelf willen overgeven aan de geallieerde strijdkrachten, 1945 NB. Gedrukt met tekst in het Duits en Engels, gekregen van de heer Hoeksema uit Wageningen.

  Thema's

 • 497/2762-497/2763 - Stukken betreffende een onderzoek van streekarchivaris J. Buylinckx ten behoeve van een artikel over noodgeld uit de Tweede Wereldoorlog in de Tweede Wereldoorlog in de Bommelerwaard, 1995-2002 NB. Artikelen zijn aanwezig in de bibliotheek van Streekarchief Bommelerwaard.

  Thema's

 • 497/2055 - Diverse stukken, afschrift toespraak Boll van 19 september 1944, instructie gasmeterstand, zilverbon 2 gulden 50, souvenir snip en snaprevue 1940, 1938-1945

 • 497/132 - Lijst van overledenen in de gemeente Rossum en Hurwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog ten gevolge van oorlogshandelingen, jaren 40 twintigste eeuw?

  Thema's

 • 497/119 - Verslag van een mislukte aanval op Hedel door de Prinses Irenebrigade in april 1945, opgemaakt door G.G. van Dam, z.j.

  Thema's

 • 497/199 - Pamflet van Eisenhouwer en Gerbrandy aan het Nederlandse volk in verband met de geallieerde landing in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1944

 • 497/1881 - Pas (Sonderausweis für das Sperrgebiet Bommelerwaard) afgegeven door de NSB-burgemeester J. Boll van Zaltbommel voor het verblijf van A.G. Went te Kerkwijk in het geëvacueerde gebied ten behoeve van landbouwwerkzaamheden, 1945 NB. fotokopie gemaakt in oktober 2003 van het origineel in bezit van A.G. Went

  Thema's

 • 497/1629 - 'Toen Bommel zonder water was' tekst van een lied door P.C. van Wijk gemaakt in 1945 toen er direct na de Tweede Wereldoorlog geen watervoorziening in Zaltbommel was en in de Kerkstraat en omgeving tijdelijk gebruik werd gemaakt van een pomp bij de familie Dorresteijn, 1945

  Thema's

 • 497/493 - Noodgeldbonnen van de gemeente Rossum, uitgegeven in de meidagen van 1940 NB. Gekregen van het Maarten van Rossummuseum

  Thema's

 • 497/1860 - Stukken betreffende de restauratiecommissie van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, afkomstig van het commissielid D.W. van Dam van Hekendorp, 1935-1942

  Thema's

 • 497/155 - 'Na vier jaren verzet', aantekeningen betreffende de persoonlijke belevenissen van C.H. van Maanen, gemeentesecretaris van Hurwenen, over de periode september 1944-januari 1945. Met brief van J. van Santen uit 1996 in verband met deze aantekeningen, 1945, 1996

  Thema's

 • 497/229 - Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 NB. O.a. persoonlijke papieren van A.J. Wareman en G.P. Louwerse

  Thema's

 • 497/2590 - Documentatie betreffende slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Kerkwijk, Bruchem en Delwijnen, 2004

  Thema's

 • 497/1854 - Stukken en tekeningen betreffende gebrandschilderde ramen in de Hervormde Kerk te Kerkdriel (verwoest in de Tweede Wereldoorlog, 1938-1949). NB. Afkomstig uit het Maarten van Rossummuseum.

 • 497/150 - Dagboek van H. Kleber uit Hurwenen over de periode 22-10-1944 tot en met 26-10-1944 toen hij en 14 andere mannen uit Hurwenen werden gegijzeld door de Duitsers. Kopie geschonken door G. Verkuil, zie ook zijn artikel in de editie Bommelerwaard van het Brabants Dagblad van 20-10-1992

 • 497/614 - Documentatiemateriaal over de geschiedenis van Well en Ammerzoden (Kopie van een brief van M. de Bas aan haar zuster Pel over haar oorlogservaringen in 1944, handgeschreven aantekeningen uit diverse archieven in het Rijksarchief in Gelderland, gegevens over het slot Well, krantenartikelen o,a. over de ruïne van de hervormde kerk te Ammerzoden, de abdij van Berne en het kasteel Ammersoyen, 1944-1978

  Thema's

 • 497/2847 - Diverse stukken, door de heer J. Portier overgeschreven gedrukte en geschreven stukken over de historie van Ammerzoden. Onder andere het dagboek van Hendrikus van Wordragen (geboren 12-04-1892) over de periode 1940-1950

  Thema's

 • 497/747 - Register me ingeplakte krantenartikelen over concentratiekampervaringen van joden, problemen van gerepatrieerden uit concentratiekampen, de bevrijding, kamp Westerbork, met losinliggend nog enkele artikelen en een gedrukt exemplaar van het 'Hekeldicht ter gelegenheid van den aftocht der moffen' z.j. (1945-1946)

  Thema's

 • 497/18 - Krantenartikelen over de Bommelerwaard met een Ausweis voor G.M. van Geffen, 1945

  Thema's

 • 497/142 - Stukken afkomstig van de familie De Jong uit Kerkdriel (aanmeldingskaart gerepatrieerden, inkwartieringsbevel, verlofpas van werknemer in Duitse dienst), 1944-1945 NB. Gekregen van P. Versteeg te Kerkdriel

  Thema's

 • 497/1808 - Aantekeningen van J. van Voorthuizen te Kerkwijk over de Bommelerwaard in de Tweede Wereldoorlog als aanvulling op het boek: J. van Alphen en J. van Voorthuizen, De Bommelerwaard 1939-1945, Zaltbommel 1983, 2002-2003

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 497/1888 - Aantekeningen en documentatiemateriaal van de heer J. van Voorthuizen uit Kerkwijk onder andere over het in beslag nemen van joodse bezittingen in de Tweede Wereldoorlog, de sloop van de villa Vredelust te Rossum in augustus 1941, het omslaan van een roeiboot met mensen op de Waal bij Hurwenen in januari 1945, 'crossings' over de Maas en Waal op het einde van de Tweede Wereldoorlog en over de exacte plaatsen waar in de Bommelerwaard in de Tweede Wereldoorlog vliegtuigcrashes en inslagen van V1's hebben plaatsgevonden (aangegeven op moderne gemeentekaarten, 2003

  Thema's

 • 497/735 - Aantekening van J. van Voorthuizen te Kerkwijk over een vliegtuig (een Engelse Wellington van het 196ste squadron) dat in 1943 is neergestort in het Munnikenland, 1996

  Thema's

 • 497/1703 - Aantekeningen gemaakt ten behoeve van de dodenherdenking in 2000 door streekarchivaris J. Buylinckx over slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog uit Zuilichem (Dirk Verhoeks, Catharina Johanna Klapwijk. Lena van Oostrum-Hanegraaf, Herman Johan Benckhuijsen en Aart Hobo), 1942-1945

  Thema's

 • 497/2843 - Documentatie over de Duitse oorlogsleuze 'Wir glauben an Adolf Hitler und an den Deutschen Sieg' op de zijgevel van het pand Vreedstraat13 te Bruchem (kopieën van krantenartikelen en van stukken uit het archief van de gemeente Kerkwijk), 1993-2007

  Thema's

 • 497/1764 - Tekeningen van de rooms-katholieke kerk te Hedel , onder andere fotokopie van een tekening van het zijaanzicht en een doorsnede, behorende bij de schatting van de oorlogsschade 1944-1945

  Thema's

 • 497/1702 - Documentatie opgemaakt door J. van Voorthuizen over de toestand in de Bommelerwaard in de periode op het einde van de Tweede Wereldoorlog, herfst 1944-mei 1945 als aanvulling op het boek 'De Bommelerwaard 1939-1945', 1944-1945

  Thema's

 • 497/749 - Aantekeningen van J. van Voorthuizen en documentatie over de villa Vredelust in Rossum in verband met de plannen van Winterhulp om er in 1941 een Mutterheim te vestigen en over de Bommelerwaard kort na de bevrijding op 5 mei 1945, over 1940-1945.

  Thema's

 • 497/2874 - Bonnenboekje met bonnen en kennisgevingen van de Distributiekring 477 Zaltbommel aan de familie Everse, Kerkstraat 30 te Zaltbommel, ca 1944 NB. Schenking T. Everse

  Thema's

 • 497/1810 - Afschrift van een brief van Marie de Bas aan haar zuster Pel over de laatste dagen op het huis genaamd De Paddestoel te Ammerzoden, hun vlucht naar slot Well en de gedwongen evacuatie in oktober 1944. NB Geschenk de heer Boland Den Bosch.

  Thema's

 • 497/302 - Tekst van een lied over de evacuatie van Zaltbommel eind 1944 en de bevrijding in mei 1945

  Thema's

 • 497/2846 - Kort getypt verslag van de oorlogsellende in de Bommelerwaard september 1944-mei 1945, 1947

  Thema's

 • 497/466 - 'War diary', oorlogsdagboek van de Prinses Irenebriegade van 22 april tot en met 6 mei 1945 van de actie om bij Hedel een geallieerd bruggenhoofd in de Bommelerwaard te vestigen en van de dagen daarna tot de bevrijding, 1945

  Thema's

 • 497/1933 - Persoonlijke stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog en oorlogsschade,z.j. Stukken zijn afkomstig van Willem Willemse van Ballegooijen, werkzaam geweest bij Drukkerij Van der Garde en de gemeente Zaltbommel en zeer actief in de plaatselijke muziek, onder andere medeoprichter van the Jungle Serenaders, 1910-1991

  Thema's

 • 497/542 - Stukken betreffende oorlogsgraven van Duitse en geallieerde militairen te Zaltbommel, 1940-1952.

 • 497/2856 - Verslag van een tocht op de fiets van Gameren naar Den Haag en terug door J. van der Starre en P.L. Spin (wachtmeester bij de rijkspolitie). In Den Haag woonden de ouders van Van der Starre, 1944

  Thema's

 • 497/2850 - Rouwbrief van de uitvaartdienst in juni 1945 te Zaltbommel voor Johannes Klingen, Tilly Klingen, Jan Klingen (br. Jozef Albertus) en Leo Klingen, allen door oorlogsgeweld omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, 1945 NB. Geschonken door mevr. M.J.W. Straten Heesbeen van de Stichting Paradisum te Nijmegen

  Thema's

 • 497/468 - Verslagen opgemaakt door enkele Nederlandse militairen van de krijgsverrichtingen in de Bommelerwaard in de meidagen van 1940, 1940

  Thema's

 • 497/811 - Aantekeningen van J. van Voorthuizen te Kerkwijk over de gedwongen overdracht in de Tweede Wereldoorlog van joodse bezittingen aan onder andere het gemeentebestuur van Zaltbommel, 1998

  Thema's

 • 497/517 - Documentatie over de redding van de Sint Maartenstoren te Zaltbommel op het einde van de Tweede Wereldoorlog, 1945 NB. Een comité deed in Zaltbommel met succes een beroep op de Duitsers om de torn niet op te blazen, zoals met veel andere torens in de Bommelerwaard gebeurde om te voorkomen dat de geallieerden ze zouden gebruiken als richtpunt en na een eventuele bevrijding als uitkijkpost. Geschonken door J. van Voorthuizen

 • 497/1780 - Trouwboekje, persoonsbewijzen en overlijdensbrief van Dirk Arie van Overdam en Cornelia van Deursen, 1920, 1941, 1985

  Thema's

 • 497/522 - Kopieën van een dagboek van de heer Van Liene, leraar Duits aan de Zaltbommelse HBS, bewerkt door zijn zoon F.A. va Liere te Joure, over zijn belevenissen (onder andere in de Bommelerwaard) in de periode september 1944-tot mei 1945 NB. Dagboek verkregen via J. van Voorthuizen. De heer Van Liere was betrokken bij de redding van de Sint Maartenstoren te Zaltbommel

  Thema's

 • 497/2601-497/2602 - Dagboek over de belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog geschreven door zuster Bonaventura, bijlagen IIIa en IIIb bij het Memorieboek van de zusters Clarissen van Ammerzoden, 1940-1945 NB. Verkregen via Trees Blom en Gerard Hoogbergen te Nederhemert. Voor originelen zie het archief van de zusters Clarissen te Nijmegen.

  Thema's

 • 497/405 - Stukken betreffende het neerstorten van een Stirling bij Loevestein op 16 augustus 1942, 1987-1994 NB. Geschonken door de heer J. van Voorthuizen

  Thema's

 • 497/2841 - Zaltbommel: diverse documenten onder andere: vernielde bruggen 1940

  Thema's

 • 497/475-497/487 - Documentatiemateriaal over de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw, 1940-1947,afkomstig uit de diverse archieven (waarvan de meesten aanwezig zijn in het Streekarchief Bommelerwaard) en verzameld in verband met een tentoonstelling in april en mei 1995 ter gelegenheid van de herdenking van 50 jaar bevrijding. Betreft: Algemeen en de gemeenten: Brakel; Gameren; Hedel; Heerewaarden; Hurwenen; Kerkwijk; Maasdriel; Nederhemert; Poederoijen; Rossum; Zaltbommel; Zuilichem.

  Thema's

 • 497/742 - Verslag uit 1966 van J.F. Wendte, hoofd van de Christelijke lagere school aan de Boschstraat in Zaltbommel in de jaren 1926-1952, van zijn belevenissen vanaf dolle dinsdag 5 september 1944 tot 29 juni 1945 (evacuatie)

  Thema's

 • 497/2577 - Kranten met berichtgeving rond de aanval van de Prinses Irenebrigade bij Hedel in 1945, van 21,24 en 27 april 1945 en over de tocht van de Brigade naar Den Haag van 15 en 16 mei 1945 NB. De Vrije Pers, De Gelderlander en het Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad

  Thema's

 • 497/101 - Verslag van een tocht over Lek, Waal en Maas naar bevrijd gebied in januari 1945, door de heer Waardenburg te Maasland, 1990 NB. Gekregen via de heer J. van Voorthuizen

  Thema's

 • 497/1876 - Transcriptie uit het dagboek van Wouterus Henri van der Donk (geboren 24 juli 1907 te Zaltbommel) over zijn belevenissen als soldaat en krijgsgevangene vanaf 10 mei 1940-8 juni 1940 NB. Geschenk H. Keser

  Thema's

 • 497/11 - Verslag van de zusters Franciscanen te Zaltbommel over hun belevenissen op het einde van de Tweede Wereldoorlog, 1945 NB. Geschonken door de zusters Franciscanen van Oirschot

  Thema's

 • 497/467 - 'Relaas gevechten te Hedel', verslag van waarnemend pelotonscommandant D. de Bruin van de aanval op Hedel door de Prinses Irenebrigade in april 1945

  Thema's

 • 497/1634 - Brieven van wijkverpleegster Johanna Jacoba de Groot aan haar familie over haar evacuatie uit de Bommelerwaard naar Asperen en het verblijf in Sneek, 1945 NB. Johanna de Groot was vanaf 1942 wijkverpleegster in Kerkwijk en Ammerzoden en woonde vanaf augustus 1943 op de voormalige boterfabriek. De brieven zijn geschonken door haar zuster mevrouw W.G. de Boer-de Groot.

  Thema's

 • 497/102 - Verslag, opgemaakt door J. van Voorthuizen te Kerkwijk, van de lotgevallen van de Lancaster P. van het 550ste squadron RAF in de nacht van 16 op 17 juni 1944, 1991

  Thema's

 • 497/375 - Verslag, opgetekend door J. van Voorthuizen te Kerkwijk, van de belevenissen in de meidagen van 1940 van enkele uit de Bommelerwaard afkomstige militairen, 1987

  Thema's

 • 497/2551 - Kopieën van stukken betreffende een verslag van een verkenningstocht door de Bommelerwaard door Stanley Andrews staf sergeant en Syd Baker staf sergeant direct na de Tweede Wereldoorlog en hun ontmoeting met Jan Govaars, betrokken bij de Binnenlandse Strijdkrachten in de streek, 1945, 1951 NB. Schenking via Luc van Gent,Den Bosch

  Thema's

 • 497/1768 - Verslag in concept van de werkzaamheden van het noodziekenkamp in Neerijen in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog en een brief van A.E. van Mourik aan de commissaris der provincie Gelderland om de St. Maartenstoren te Zaltbommel te behouden, 1945

  Thema's

 • 497/2576 - Kranten verschenen bij de bevrijding in mei 1945: Het Parool, Trouw, Vrije gedachten, Paraat en Je Maintiendrai, 1945

  Thema's

 • 497/2586 - Krantenknipsels betreffende Hedel uit de Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, waaronder een raadsverslag 1941

  Thema's

 • 497/586 - Envelop (zonder inhoud) van de gemeente Driel, geadresseerd aan J.V. Buurtschapshoofd van de Nederlandse Volksdienst te Kerkdriel, ca. 1942 NB. Gekregen van P. Versteegh te Kerkdriel

  Thema's

 • 497/474 - 'Zoek het vijfde zwijn', spotprent met daarop 4 varkens, die op een bepaalde manier gevouwen kan worden waardoor het portret van Hitler zichtbaar wordt, verspreid door de geallieerden, waarschijnlijk in 1944 of 1945 , z.j.

  Thema's

 • 497/283 - Stukken betreffende de Stichting ter bevordering van de welvaart in de Bommelerwaard (notulen, statuten, jaarverslagen), 1944-1955

  Thema's

 • 497/460-497/465 - Stukken afkomstig van de heer A. Bax, geboren 7-10-1919 en overleden 10-2-1994, die tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde in de brugwachterwoning bij de brug over de afgedamde Maas bij Nederhemert (zijn vader was brugwachter), 1942-1945. Tevens een exemplaar van het blad De Sirene van 13-7--1945 met een verslag van A. Bax over zijn oorlogsbelevenissen, 1945 en een brief aan 'beste Janus' over de oorlogshandelingen nabij de brug, 1945.

  Thema's

 • 497/1950 - Aantekening van de heer J. van Voorthuizen te Kerkwijk betreffende crossings over de Maas in het najaar van 1944 en voorjaar 1945, 1945

  Thema's

 • 497/1107 - Aantekeningen (voornamelijk van J. van Voorthuizen) over oorlogsslachtoffers (Benckhuizen, Haasakker, Schreuder, Van der Zalm, Van de Laar) in de gemeente Brakel (Brakel, Aalst, Poederoijen, Zuilichem) en over de vermelding van hun namen op gedenkstenen, 1981 en z.j.

  Thema's

 • 497/2877 - Brieven van M. (Mieke) Dingemans-De Bas aan J.A. Plas te Ammerzoden, met als bijlagen twee brieven van haar tante Elisabeth Neiszen over gebeurtenissen tijdens de evacuatie van Ammerzoden naar Delft, 1945, 1991, 1995 NB. Geschonken door mevrouw M. Witteveen-Jansen te Zaltbommel

  Thema's

 • 497/224 - Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog (affiches, e.d.), ca 1940-1946

  Thema's

 • 497/1781 - Persoonspapieren (persoonsbewijs, paspoort) van Ferdinand Adrien de Bergh en Geertruida van Overdam, met twee foto's, 1925-1952 NB. Schenking L. Merks

  Thema's

 • 497/2765 - Stukken betreffende een bij Brakel gecrasht vliegtuig op 17 april 1945, 2006 NB. Schenking van dhr. A. Beenakker te 's Gravenhage

  Thema's

 • 497/156 - Manuscript van Anton Jan Baggerman getiteld 'Niemandsland' Memoires uit Heerewaarden tijdens een veelbewogen periode uit de Tweede Wereldoorlog (naar gegevens uit het dagboek van Cornelius Pieter Vissers), 1940-1945. NB. Een kopie van dit manuscript berust bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)

  Thema's

 • 497/2767-497/2851 - Documentatie (krantenknipsels, fotokopieën van artikelen, samenvattingen van gedrukte en geschreven werken, etc. over de Tweede Wereldoorlog in het rivierengebied, verzameld door de heer J. van Alphen uit Deil, 1980-2007 NB. Nadere toegang ontbreekt.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 497/1637 - Krantenartikelen verschenen ter gelegenheid van de onthulling van een monument bij fort Nieuw Sint Andries te Heerewaarden ter nagedachtenis aan vier in 1945 bij een poging om het fort te veroveren, gesneuvelde Engelse militairen, 1999

  Thema's

 • 497/1930 - Stukken betreffende de Jungle Serenaders, 1938-1946. NB. Afkomstig van Willem Willemse van Ballegooijen, werkzaam geweest bij Drukkerij Van der Garde en de gemeente Zaltbommel en zeer actief in de plaatselijke muziek, onder andere medeoprichter van the Jungle Serenaders.

  Thema's

 • 497/2519 - Informatie over een aantal oorlogsslachtoffers in de voormalige gemeente Gameren (dorpen Gameren en Nieuwaar), 2004 NB. Namenlijst plaquette begraafplaats Gameren. Diverse gegevens uit archief 126, boeken en brochures.

  Thema's

 • 497/796-497/801 - Aantekeningen en documentatie over de Tweede Wereldoorlog, verzameld door J. van Voorthuizen te Kerkwijk voor het samenstellen van het boek 'Bommelerwaard 1939-1945', verschenen in 1983, aangelegd ca. 1980-1983. Bevat: Kopieën van geallieerde legerberichten 1944-1945 en gegevens over het weer in de Bommelerwaard in de periode oktober 1944-mei 1945 (inventarisnummer 497/796); Kopieën van Duitse legerberichten eind 1944 (inventarisnummer 497/797); Diverse stukken over behoud St. Maartenstoren te Zaltbommel, zaak Klingen/Boelen/Steenbekkers te Alem, opgaven oorlogsslachtoffers, verzet van Dam van Brakel en sneuvelen Van Ooijen uit Aalst (inventarisnummer 497/798); Diverse stukken over aanval Irenebrigade op Hedel, omslaan boot op Waal te Hurwenen-Rossum 7-1-1945, gebeurtenissen in 1944-1945 in Rossum en Hurwenen, Well, Hedel, gegevens over voedselvoorziening eind 1944-1945, het niet-evacueren van Heerewaarden, het noodziekenhuis Neerijnen (hierbij een origineel stuk, rekening), aanslag op villa De Hoop te Gameren, herdenkingsdiensten kerken na de oorlog (hierbij enkel originele stukken), kopie luchtfoto Kerkwijk met bominslagen, sneuvelen W. van Leeuwen-Louwerse in Kerkwijk 21-9-1944, analyse verzet in de Bommelerwaard, overlijden dhr Kleinhout uit Zaltbommel in Duitsland,in 1942, arrestatie j. Benckhuysen uit De Rietschoof in 1942 en overlijden in Zwolle, arrestatie J. van de Laar en dhr van Kanpen uit Aalst in 1942, omkomen G. Udo uit Heerewaarden, arrestatie groep burgers bij Bruchemse watermolen 21-1-1945, overval hotel Gottschalk te Zaltbommel 8-7-1944, plunderingen in Zaltbommel na evacuatie eind 1944, overlijden A. van Gameren uit Zaltbommel in Duitsland 31-3-1945, steekpartij bij Van Kessel in Velddriel waarbij R. van Bemmel overleed en gevolgen april 1945., fusilleren Van der Zee uit Poederoijen april 1945 en omkomen gebroeders Van Wijngaarden uit Almkerk tussen Nieuwaal en Gameren, NSB-burgemeester Boll van Zaltbommel, omkomen J. Eckelmans te Nieuwaal, overzichten gebeurtenissen in gemeente Maasdriel 1944-1945 (inventarisnummer 497/799); Documentatie over de overval op hotel Gottschalk te Zaltbommel en de deportatie van Joden (inventarisnummer 497/800); Vier handgetekende kaarten met daarop aangegeven 1) de plaatsen in de Bommelerwaard met Nederlands luchtdoelartillerie en de route van de terugtocht van het Nederlandse leger in mei 1940, 2) de aanval van de Prinses Irenebrigade bij Hedel in april 1945 3)V1-inslagen in de Bommelerwaard 4) vliegtuigcrashes in de Bommelerwaard (inventarisnummer 497/801)

  Thema's

 • 497/31 - Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog en het verzetswerk van dhr. M.G.C. Udo te Heerewaarden, 1940-1945

  Thema's

 • 497/2757 - Transcriptie van twee dagboekjes van Hendricus Johannes Groenevelt, o.a. secretaris van de voedselcommissaris te Zaltbommel, 1944-1946 NB. Geschonken door mevr.,. Groenevelt

  Thema's