Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Burgemeester Pont 1942-1945

Omschrijving

Mr. D. F. Pont was van december 1942 tot het eind van de oorlog burgemeester van Apeldoorn. Op dinsdag 17 april worden hij en andere NSB’ers door de politie en verzetsgroepen gearresteerd. Voordat Pont burgemeester van Apeldoorn werd was hij dat van 1923 tot 1928 van Uithoorn en vervolgens van 1928 tot 1937 van Hillegom. Hij trad voor de oorlog al toe tot de NSB. Korte tijd was hij lid van de eerste Kamer voor die partij. Verder bracht hij het tot chefkabinet van NSB-leider Mussert. Het lidmaatschap van de NSB betekende echter het einde van zijn burgemeesterschap van Hillegom.Samen met de predikant Van Duyl keerde Pont zich al snel tegen Mussert. Van Duyl werd door de NSB als lid geroyeerd, hetgeen Pont in het verkeerde keelgat schoot. Eind 1937 keerde hij de nationaal-socialisten de rug toe om zich in 1940 aan te sluiten bij het fascistische Nationaal Front, een concurrent van de NSB. Eind 1941 verruilde hij deze organisatie weer voor de NSB, die hij tot december 1944 trouw bleef. In 1941 verliet Pont Nederland. Als militair bij het Vrijwilligers Legioen vertrok hij naar Polen om eventueel aan het Oostfront ingezet te worden. Hij was intussen een overtuigd anti-bolsjewist geworden. Van januari 1942 tot november van dat jaar was hij officier aan het Oostfront. Een maand later werd hij burgemeester van Apeldoorn. In 1944 werden er oorlogsmaatregelen genomen door de Duitsers waarop de burgemeester geen vat had. Onder andere wat betreft de inzet van mannen bij de IJssellinie kwamen de Duitsers gemaakte afspraken betreffende het niet inzetten van Apeldoorners niet na. In september 1944 schreef Pont een brief aan de rijkscommissaris Dr. Seys Inquart waarin hij deze vroeg hem van zijn post te ontheffen, het is echter niet tot een ontslag gekomen.

De inhoud van het archief bestaat uit allerlei correspondentie, stukken betreffende de gemeentelijke organisatie, briefwisselingen met de Duitse bezetter en NSB - organisaties. Er zit ook een groot gedeelte over de gemeentepolitie in. Naast deze gemeentelijke stukken bevinden zich ook stukken uit de privé-administratie van de burgemeester in het archief. De taal is zowel Nederlands als Duits.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 254 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een gratieverzoek van de ter dood veroordeelden van Beekbergen, januari-juli 1944

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers