Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de bewakingstroepen 3e compagnie Heerlen. 1944/1945

Omschrijving

In oktober 1944 werden de Binnenlandse Strijdkrachten gesplitst in een strijdend gedeelte dat bij de geallieerde strijdkrachten werd ingedeeld; 'Stoottroepen' genaamd en de 'Bewakingsdienst', die onder het Militair Gezag viel en bewakingsdiensten achter het front uitvoerde, bijvoorbeeld bij interneringskampen voor collaborateurs en bijvoorbeeld voor personen die geacht werden een gevaar te vormen voor de geallieerden, zoals Rijksduitsers.
De bewakingstroepen waren voornamelijk samengesteld uit werklozen en andere personen die aangetrokken werden door de gunstige financiële vergoedingen en het lage risico dat het werk met zich meebracht. Leden van de bewakingstroepen hadden voordien vaak niet deelgenomen aan illegale activiteiten.
Het bataljon Heerlen maakte deel uit van het District Mijnstreek en bestond uit 4 compagnieën. De 3e compagnie, die het onderhavige archief gevormd heeft, bestond uit 540 manschappen, verdeeld over zes detachementen: I Heerlerheide, II Schandelen, III Eikenderveld, IV Akerstraat, V Molenberg en VI Heerlerbaan.
In augustus 1945 werden de Binnenlandse Strijdkrachten en daarmee ook de Bewakingsdiensten ontbonden. Voormalige leden werden gedemobiliseerd, of ze werden ondergebracht bij onderdelen van de landmacht. De afwikkeling van de ontbinding duurde tot oktober 1947.

Het archief bevat onder anderen de administratie van de bewakingstroepen en de rapporten en verslagen van de dagelijkse gang van zaken.

Thema's

  • Nederland 1940-1945
    • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers