Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Bestuursarchief Gemeente Beilen 1917-1972

Omschrijving

De gemeente Beilen is in 1998 opgegaan in de gemeente Middenveld, die vervolgens in 2000 is overgegaan in de gemeente Midden-Drenthe.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.2 bevinden zich de stukken met betrekking tot de bestuursorganen, functionarissen en administratieve organisatie. In hoofdstuk 1.5 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Het bevolkingsregister vindt u in hoofdstuk 2.2 Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. De vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W, het bevolkingsregister en de persoons- en personeelsdossiers bevinden zich niet in deze inventaris. Zie voor deze series het archievenoverzicht. Het archief bevat zowel Nederlandstalige als Duitstalige stukken.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers