Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven der gemeente Vaals 1930-1981

Omschrijving

Op 15 mei 1941 komt bij de gemeente het besluit van de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlands gebied binnen, waarbij aan H.J. Rhoen onmiddellijk ingaand ontslag als burgemeester wordt verleend. Bij besluit van de Rijkscommissaris van het bezette Nederlands gebied wordt per 6 december 1941 Frans Jacobus Wilhelmus Souren, geboren 7 augustus 1912 benoemd als burgemeester van Vaals, dit in plaats van de ontslagen burgemeester H.J. Rhoen. Deze burgemeester blijft tijdens de Duitse bezetting aan tot 18 mei 1944, de dag dat hij op eigen verzoek eervol wordt ontslagen. Met ingang van 22 mei 1944 wordt tot nader order Wilhelm Bernhard van der Werff, geboren te Maastricht 14 januari 1896, als plaatsvervangend burgemeester benoemd door de Commissaris der provincie Limburg, graaf d'Ansembourg. De minister van Binnenlandse Zaken, gevestigd in Londen, besluit 25 september 1944 W.B. van der Werff als burgem eester van Vaals te ontslaan gelet op zijn eventueel lidmaatschap en houding t.o.v. de NSB, maar hij is reeds op 12 september 1944 met de Duitse Ortskommandant in de vroege ochtenduren uit de gemeente Vaals over de Duitse grens getrokken.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk I en III zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk B vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk C, paragraaf 'Openbare Orde', 6. Bevolking, zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers