Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van dr. M. van Blankenstein [levensjaren 1880-1964], (1884) 1940-1961

Omschrijving

Dr. M. van Blankenstein (1880-1964) was vanaf 1906 werkzaam bij de Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC). Hij was onder meer correspondent in Berlijn (1909-1920) en algemeen diplomatiek correspondent. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in Londen waar hij hoofdredacteur was van Vrij Nederland. Na de oorlog was hij medewerker van Het Parool. Naast zijn journalistieke werk schreef Van Blankenstein boeken over zijn buitenlandse ervaringen en Nederlands-Indië (Indonesië). Blankenstein had een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van contacten, waarmee hij correspondeerde.

Het archief van Blankenstein bevat correspondentie uit de jaren 1940-1961. Deze bevinden zich in de inventarisnummers 1-488 (ingekomen brieven met minuut-antwoord). Er zijn onder andere brieven van American broadcasting station in Europe, British broadcasting Corporation, Gemeenschap oud-illegale werkers in Nederland, J.W. Albarda, L.A. Donker, W. Drees, P.S. Gerbrandy, P. Geyl, M. Hatta, G.J. Heuven Goedhart, E. Hoornik, Th. Joekes, A.M. Meerloo, P. Rijkens, H.W. Sandberg, Soekarno, A.W.L. Tjarda van Starkenborch en J.A. Veraart. Verder zijn er teksten van zijn toespraken voor Radio Oranje, materiaal over het redactiebeleid van Vrij Nederland, waarbij met name de vraag speelt wat in oorlogstijd wel en niet gepubliceerd kan worden, en materiaal over naoorlogse journalistieke activiteiten. Tenslotte zijn er wat stukken van persoonlijke aard. Het archief bevat gedeponeerd archief van zijn zoon dr. H. van Blankenstein.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 119 - Correspondentie met Gemeenschap oud-illegale werkers Nederland, 1947

  Thema's

 • 489 - Stukken houdende de tekst van toespraken gehouden voor Radio Oranje, 1940-1943

  Thema's

 • 490 - Briefwisseling tussen de voorzitter van de Raad van Ministers, dr. P.S.
  Gerbrandy en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van het blad Vrij Nederland inzake in dit blad uitgeoefende kritiek op de Nederlandse Regering, januari 1941

  Thema's

 • 491 - Schrijven van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van The
  Netherlands Publishing Company Ltd., P. Rijkens, houdende zijn benoeming tot hoofdredacteur van het blad Vrij Nederland, juni 1942

  Thema's

 • 492 - Briefwisseling o.m. met de minister van Oorlog, jhr. O.C.A. van Lidth de Jeude en met kolonel H.J. Kruls inzake een artikel in het blad Vrij Nederland; "Een opwekkend misverstand", waarin een door militaire autoriteiten gewraakte zinsnede over de "W-geest", maart-mei 1943 NB. W-geest is de sfeer te Wolverhampton, plaats waar de Prinses Irene Brigade was gelegerd.

  Thema's

 • 494 - Briefwisseling met dr. P.S. Gerbrandy inzake al of niet begane indiscreties bij het opnemen van artikelen in het blad "Vrij Nederland", 1943-1944

 • 495 - Briefwisseling met de minister zonder portefeuille, mr. J.A.W. Burger, over diens bijdragen in de rubriek Gegist Bestek; de weergave van zijn ministeriële redevoeringen en bijzonderheden over generaal De Gaulle. Met
  manuscript-artikelen van minister Burger, 1943-1944 en z.d.

 • 496 - Briefwisseling betreffende het beschikbaar stellen van ruimte in het blad "Vrij Nederland" voor de rubriek der Engelandvaarders Gegist Bestek, over aard en gehalte van de artikelen in deze rubriek en de opheffing ervan, 1943-1944

  Thema's

 • 497 - Briefwisseling met ANEP-ANETA betreffende bijdragen voor het blad "Vrij Nederland" en inzake de berichtgeving van oorlogscorrespondenten uit bevrijd Nederlands gebied, 1943-1945

  Thema's

 • 498 - Artikelen in het blad "Vrij Nederland": "Onze mishandelde taal". Met reacties van lezers, februari-augustus 1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 499 - Briefwisseling met de voorzitter van het London Committee van het Nederlandsche Roode Kruis betreffende een artikel in het blad "Vrij Nederland" over de werkwijze van dit comité, mei-juli 1944

  Thema's

 • 500 - Briefwisseling met de minister van Waterstaat, ir. J.W. Albarda, betreffende ondertekenaars van een manifest tegen het Neo-Fascisme, de rol van mr. H.P.L. Wiessing in deze en diens ontslag bij het blad "Vrij Nederland". Met stukken houdende reacties op artikelen o.m. over ontslagaanvrage van het kabinet Gerbrandy, augustus 1944 en z.d.

 • 501 - Briefwisseling tussen Prins Bernhard, de minister van Oorlog J.M. de Booy en een aantal opper-officieren inzake door de Prins geuite kritiek op de geest in het vooroorlogs officierskorps. Afschriften, maart-april 1945

  Thema's

 • 502 - Rapport van J.H. Huizinga over besprekingen met journalisten in Nederland, over hun medewerking aan het blad "Vrij Nederland", z.j. [1945]

  Thema's

 • 503 - Briefwisseling met jhr.mr.F. Beelaerts van Blokland, ingekomen brief van de particulier secretaris van Prins Bernhard, mr. J. Thomassen en minuut-brief aan Prins Bernhard over de toezending van het blad "Vrij Nederland", februari-maart 1946

  Thema's

 • 504 - Artikelenreeks in de "Stem van Nederland' n.a.v. het rapport van dr. P.S. Gerbrandy betreffende het regeringsbeleid te Londen. Met aantekeningen, mei-augustus 1946

  Thema's

 • 505 - Briefwisseling met dr. J.M. Somer, H. Hermans en J. Le Poole over een door hem geschreven artikel inzake dr. Somer als hoofd van het Bureau Inlichtingen te Londen, 1946-1947

  Thema's

 • 524 - Briefwisseling, weekrapporten, bestek en tekening betreffende werkzaamheden te verrichten aan zijn huis te Wassenaar tot herstel van oorlogsschade, 1945-1947.

  Thema's

 • 530 - Volmacht om namens zijn zoon, dochter en schoonzoon oorlogsschade en andere uitkeringen te ontvangen, 1952

  Thema's