Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Militair Gezag; DMC Veendam, 1945

Omschrijving

In de inventaris zijn de stukken geplaatst onder de verschillende secties van het Militair Gezag:
Sectie I, Binnenlandse Zaken; sectie II, Juridische Zaken; Sectie III, Politie; sectie IV, Brandweer en Luchtbescherming; Sectie V, Financiën, sectie VI, Economische Zaken; Sectie VII, Transport; sectie VIII, Volksgezondheid; sectie IX Openbare Werken; sectie X, Arbeidszaken; sectie XI, Voorlichting; sectie XII, PTT; sectie XIII, Sociaal werk voor Oorlogsgetroffenen, sectie XIV Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, sectie XV, Oost- en West-Indische Zaken. Verder zijn er de rubrieken Evacuatie en Repatriëring; Secretariaat; Personeelszaken; Algemene Zaken; Troepen Detachment: Geschiedschrijving; Correspondentie (waaronder correspondentie van de POD en de kampen betreffende de vrijlating van politieke delinquenten A-Z) en bijbehorende agenda's; Financieel Archief; Financieel Archief Afdeling Internering (NBS).

Thema's

  • Nederland 1940-1945
    • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers