Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief gevormd onder het beheer van de secretaris van de gemeente Tytsjerksteradiel (1884) 1915 - 1948 (1974)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 4-49 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 556-617 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 651-734 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Voor de volgende inventarisnummers gelden beperkende bepalingen wat betreft de openbaarheid:
290, 635, 643, 1023, 1341, 1491, 1657, 1660

Deze inventarisnummers zijn uitgesloten van de openbaarheid, tenzij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk toestemming hebben verleend voor inzage. Tevens dienen eventuele publicaties als gevolg van een dergelijke raadpleging vooraf ter inzage gegeven worden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers