Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Gemeente Zierikzee, (1898) 1940-1996 (1999)

Omschrijving

In 1943 werd er door de NSB een poging gedaan tot herindeling van Schouwen-Duiveland. Deze gemeentelijke herindeling is niet doorgegaan. Vanaf maart 1944 werd Schouwen-Duiveland door de Duitse bezetter onder water gezet om een invasie door de geallieerden te bemoeilijken. Als gevolg hiervan werd het overgrote deel van de bevolking geëvacueerd.

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Zierikzee in de periode 1940-1995. Het bevat tevens gedeponeerd archief van J.J. de Bruijne. Commies J.J. de Bruijne bleef, na de evacuatie van Zierikzee in 1944, als enige ambtenaar achter ter behartiging van de gemeentelijke aangelegenheden. De gemeente secretarie werd tijdelijk verplaatst naar Kloetinge. Het door hem gevormde archief is als afzonderlijk archief behandeld en opgenomen in de inventaris.
In rubriek I vindt u notulen van besloten vergaderingen van de gemeenteraad en agenda's en besluitenlijsten van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders uit de oorlogsjaren. Onder rubriek II vindt u stukken met betrekking tot de gemeentelijke financiën, waaronder begrotingen, rekeningen met bijlagen en financieel beheer betreffende de oorlogsjaren. Inventarisnummers 1796-1866 bevatten personeelsdossiers, onder andere van personeel dat tijdens de oorlog in dienst van de gemeente was.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers