Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief gemeente Strijen, 1926-1990

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Strijen
Het betreft een dossierinventaris en deze is nog in bewerking. De gebruikte lijst bevat volgnummers, geen inventarisnummers. De beschrijvingen zijn zeer summier, zodat niet altijd zeker is of er sprake is van oorlogsgerelateerd materiaal. Om deze reden kan het voorkomen dat beschrijvingen zijn opgenomen waarvan na bestudering van de stukken blijkt dat ze geen oorlogsgerelateerd materiaal bevatten. Het is ook mogelijk dat achteraf blijkt dat ten onrechte bepaalde beschrijvingen niet zijn opgenomen.

Volgnummer 1845 bevat notulen van vergaderingen van burgemeester en wethouders 1937-augustus 1941 en 18 juli 1945-3 november 1949. Besluiten van Burgemeester en Wethouders 1937-1946 zijn te vinden in inventarisnummer 1875. Inventarisnummer 1882 bevat onder andere besluiten van besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1912-1946. Inventarisnummer 3123 bevat een register van veranderingen in het onderwijzend personeel 1941-1950. Mogelijk bevat dit inventarisnummer oorlogsgerelateerde informatie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers