Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Gemeente Ezinge, 1932-1989

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Ezinge, 1932-1989. In 1990 is de gemeente Ezinge samen met de gemeenten Adorp en Baflo in de gemeente Winsum opgegaan.

Inventarisnummers 1, 34-48 en 49 bevatten respectievelijk notulen van vergaderingen van burgemeester en wethouders (1931-1941), notulen van raadsvergaderingen (1932-1989) en notulen van besloten vergaderingen van de raad (1892-1965). Presentielijsten van raadsvergaderingen (1887-1989) en driemaandelijkse gemeentelijke verslagen (1944-1945) zijn te vinden in de inventarisnummers 50-51 en 54. Onder inventarisnummers 439-443 vindt u stukken betreffende burgemeesters, 1897-1989. Inventarisnummers 140-412 bevatten financiële stukken (waaronder begrotingen, rekeningen) uit de periode 1932-1989. Stukken betreffende benoeming en ontslag gemeentepersoneel vindt u bij inventarisnummers 848 (brandweerlieden, 1943), 664 (gemeentegeneesheren, 1930-1962), 887 (brugwachters, 1933-1986) en 1180 (veldwachters,1933-1943). Inventarisnummers 616-625 bevatten kopie-persoonskaarten van vertrokken of overleden personen (1922-1989) en van personen woonachtig in de gemeente (1896-1989). Woningkaarten met betrekking tot de jaren 1940-1989 bevinden zich onder inventarisnummers 631-632. Registers van ingekomen (opgenomen) en vertrokken (afgevoerde) personen (1931-1989 zijn aanwezig onder inventarisnummers 641-655. In genoemde inventarisnummers kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers