Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Gemeente Everdingen, 1940-1985

Omschrijving

De gemeente Everdingen maakt sinds 1986 deel uit van de gemeente Vianen, dat sinds 2002 valt onder de Nederlandse provincie Utrecht. Tot 2002 behoorde Vianen, inclusief Everdingen, tot de provincie Zuid-Holland.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers